Noorse Boskat

 
 Over de Noorse Boskat
 
Klik hier voor de rasstandaard van de FIFé.
 
Uiterlijk
De Noorse Boskat is een vrij grote kat. Katers wegen gemiddeld 5 tot 10 kilo, poezen zo'n 3 tot 6 kilo. Ze hebben stevige botten en zijn gespierd. Het duurt gemiddeld 3 á 5 jaar voordat een Noorse Boskat volledig lichamelijk is uitgegroeid. De achterpoten zijn iets langer dan de voorkant om meer kracht te krijgen bij het klimmen en atletische vaardigheden die nodig zijn voor de jacht.
 
Karakter
Noorse Boskatten zijn intelligente en tolerante katten. Ze zijn speels en zijn graag in het gezelschap van mensen of andere dieren (niet alleen katten). Wanneer u niet veel thuis bent, is het belangrijk dat hij een maatje heeft in de vorm van een ander dier.
Vanwege hun relaxte aard en vriendelijke houding is dit een kat voor allerlei huishoudens. Ze zijn moedig en kennen weinig angst. Mede om deze reden raden veel fokkers aan deze katten niet los te laten lopen.
 
Vacht
Ze hebben een dubbele vacht: een dikke wollen ondervacht en een gladde wat vettig aanvoelende dekvacht. De lange buitenlaag is glanzend en waterbestendig. In het voorjaar verliest de Noorse Boskat veel haar waardoor hij er uit kan zien als een kortharige kat. In de herfst komt de vacht weer terug en heeft hij een volle kraag, veel haar op de flanken en achterpoten en een volbehaarde pluimstaart. De Noorse Boskat is in de winter op z'n mooist. De vacht vraagt in principe weinig onderhoud. Vooral in het voorjaar is het aan te raden regelmatig te kammen / borstelen. Normaal gesproken is één keer per week voldoende.
 
 About the Norwegian Forest Cat
 
FIFé breed standard, take a look here.
 
Appearance
The Norwegian Forest Cat is a fairly large cat. The average weight of males is 5 to 10 kilo, females weigh about 3 to 6 kilo. The have solid bones and are muscular. It takes an average of 3 - 5 years before a Norwegian Forest Cat has completely grown physical. The rear legs are slightly longer than the front, giving more power to climb and athletic abilities needed for hunting.
 
Character
Norwegian Forest Cats are intelligent and tolerant cats. They are playful and like to be in the company of people and / or other animals (not only cats). When you aren't much at home, it's very important they have a buddy to play with. Because of their laid back nature and friendly demeanor this is a cat for many households. They are brave and know little or no fear. Parly for this reason many breeders recomment to keep the cat save in an catproof garden.
 
Coat
These cats have a double coat: a thick, woolen undercoat and a smooth, what greasy feeling topcoat. The long outer coat is glossy and water-resistant. In the spring these cats loses hair so they can look like short-haired cats. In the autumn the coat comes back again and they have a full collar, much hair on the flanks and hind legs and a busy tail. The Norwegian Forest Cat is at its best in the winter. In principle the coat requires little maintenance. Especially in the spring regularly combing and brushing is recommended. Normally once a week is enough.